Storskalig Anläggning

Förbränning

Storskaliga anläggningar

Kroppar från döda djur samlas in från hela landet. Förutom hästar så hämtas även andra typer av kadaver. Insamlingen av kroppar sker genom turer 2 – 3 gånger per vecka. Företagen kan även anlitas för avlivning av hästen. Detta sker då med bultpistol och avblodning. Vid hämtningen läggs hästens kropp i en container tillsammans med andra kadaver som plockats upp under dagen.

Efter transport till en hanteringsanläggning krossas och mals kropparna tillsammans med slaktavfall. Produkten förvaras i silos och används som förbränningsmaterial på energianläggningar och har ett energiinnehåll motsvarande skogsflis.