Slakt Till Livsmedel

Är slakt ett alternativ?

På slakterier tar man emot hästar för att de ska bli livsmedel. Djuren avlivas med bult och hängs upp för att avblodas. Därefter följer uppslaktningen.

När du ska skicka hästar till slakt vid slakteri måste du bland annat se till att:

 • De är friska
 • De är rena
 • Det inte finns information om restsubstanser eller sjukdomar som skulle kunna ha betydelse för livsmedelssäkerheten.
 • Hästen måste också ha ett giltigt Svenskt pass, detta skall alltid medföras till slakteriet.
 • De inte kommer från en besättning som är spärrad på grund av någon smitta.
 • De inte har behandlats med läkemedel som ger:
  1. Kortare karens, detta framgår av veterinärens behandlingsbevis.
  2. 6 Månaders karens. Se passet.
  3. Livslång karens. Se passet.

En häst som behandlats med sådant läkemedel tas inte emot av slakteriet innan karenstiden gått ut.

Vid frågor ring din behandlande veterinär eller Livsmedelsverkets officielle veterinär hos slakteriet.