Priser

Priser

Avlivning utförs av veterinär med stor erfarenhet och inkluderar:

  • vid behov lugnande medel
  • bedövning med bult 
  • avlivning med injektion av det bedövade djuret i stället för blodtappning.

För avlivning med endast injektion (utan bedövning med bult) tillkommer medicinkostnad på 1700 kr.

Förbränning  Vid separat kremering rengörs ugnen före och efter kremering så att du får tillbaks endast askan från din häst .

Transport Taxan tas till nedan angivna orter enligt vägnavigationssystem.

Örebo, Kristinehamn, Ludvika, Eskilstuna, Motala eller Mariestad. 

Priser inklusive moms: 

Avlivning 1 300 kr
Transport/mil enl ovan 60 kr
Förbränning <250kg 5000 kr
Förbränning >250 kg 6550kr
Tilläg separatförbränning 2 100 kr
Hemleverans aska 500 kr

Endast avlivning utan omhändertagande, 2500 kr plus resa enligt ovan.