Omhändertagandet

Omhändertagandet av hästkroppen

Efter avlivningen måste kroppen tas omhand. De vanligaste sätten är begravning, kremering eller förbränning på storskaliga anläggningar.

Det är mycket viktigt att kroppen tas om hand på ett korrekt sätt. Risken för spridning av smitta eller miljöförstöring är påtaglig.

Lagstiftningen har därför ställt krav på omhändertagandet. 

Kremering eller förbränning hos oss

Hästen transporteras efter avlivning till vår förbränningsanläggning i Örebro. Här förbränns hästen direkt eller förvaras i kyl till nästa dag.

Hästen förbränns hel i en speciell panna importerad från Storbritannien. Djuret hanteras enskilt hela vägen, av denna orsak har vi endast separatkremering (att endast ett djur kremeras åt gången).

Energiåtervinning av värmen sker till intilliggande lokaler. 

Kraven på anläggningen är strikta för att en fullständig förbränning ska fås utan utsläpp från skorsten och i askan. 

Efter varje förbränning töms all aska ur och läggs i täckta separata märkta behållare. Förbränningen tar mellan 6 och 10 timmar.

Askan

Askan förpackas och hanteras efter överenskommelse med djurägaren.

Askan är ofarlig och kan spridas ut eller begravas på egna marker, minneslund eller efter överenskommelse med markägare. Inget tillstånd behövs för detta. Många sprider ut askan över hästens beteshagar. Askan innehåller endast mineraler(58% kalcium, 28% fosfor, 6% natrium och 1% magnesium). Tungmetaller finns där knappast alls.  Från en normalstor häst blir det ca 25 kg.

ViVet AB kan även efter överenskommelse ta hand om askan efteråt.