Kompetens

Kompetens

ViVet Veterinärtjänst AB har sitt ursprung i utbildning om djurskydd, avlivning, livsmedelshygien, animaliska biprodukter och djurtransporter. Under detta arbete har vi märkt att det finns ett behov av en verksamhet som tar hand om våra djur när de inte längre kan vara kvar med oss. Respekten för djur och vad som finns kvar av dem efter döden är viktig. Kvarlevorna av djuren ska hanteras med samma respekt som de fått under sina liv. Det är också viktigt för oss att verksamheten ska följa gällande regler för att garantera en djurskyddsmässigt och smittskyddsmässigt säker hantering. För att uppnå detta har vi valt utrustning och personal med stor omsorg. Personalen för avlivning är veterinär med stor erfarenhet av djurhantering och avlivning. Utrustningen är vald för att djuren ska kunna hanteras separat på för djuret bästa sätt med minsta möjliga spridning av smittämnen.

I dag saknas i Sverige tillräckliga resurser för att kunna avliva, transportera och bli av med döda djur på ett sätt som kan accepteras av djurägare och myndigheter. Många vill eller kan inte få sina hästar slaktade till livsmedel. Svensk Lantbrukstjänst hantering av hästarna är praktisk men uppfyller inte de krav på respekt för kvarlevorna som många djurägare ställer idag. Få företag i Sverige har idag utrustning och kompetens för att kunna avliva djuret helt enligt djurägarens önskemål, ta det med sig och hantera det enskilt med värdighet, för att i slutändan kunna ge tillbaks en ofarlig aska till djurägaren.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda djurägarna en service som uppfyller ovan nämnda önskemål och krav från djurägare och myndigheter. ViVet AB ska hjälpa till med hanteringen av djuret från avlivning till aska med fokus på just detta djur och dess ägare. Samtidigt ska vi ha kompetens och utrustning för att kunna göra detta enligt gällande djurskydds-, smittskydds- och miljöskyddslagar. 

För kompetensen har vi en veterinär med lång praktisk och teoretisk erfarenhet av; djursjukdomar, djurhantering, transport, avlivning och hantering av animaliska biprodukter.

Han har:

  • Kompetensbevis för avlivning vid slakt enligt förenklat förfarande efter tre års praktiskt arbete med avlivning på slakteri.
  • Kompetensbevis för avlivning vid slakt efter genomgången utbildning.
  • Godkänd utbildning i immobilisering med injektionsvapen.
  • Vapenlicens för samtliga vapenklasser.
  • Kompetensbevis för förare och skötare vid transport av djur.