Fakta

Sverige hade år 2010 ca 362 700 hästar som sysselsätter cirka 24 000 personer eller cirka 10 500 årsarbeten.

Av dessa hästar skattas att det årligen dör ca 23 500.

4 000 slaktas till livsmedel och Länsstyrelserna medger ca 1 500 tillstånd för begravning.

Återstoden ca 18 000 hästar borde gå till destruktion. Svensk Lantbrukstjänst som är den största aktören tar emot ca 6 500 hästar årligen.Vart de resterande 11 500 hästarna tar vägen är osäkert.

Förmodligen blir en stor del av dessa 11 500 hästar begravda utan tillstånd och information om tillvägagångssätt. Risken för spridande av smitta till grundvatten och djurliv är påtaglig och oacceptabel enligt gällande regelverk.

En stor del av köttindustrin i Sverige begär att kött skall kunna märkas ”Ursprung Sverige” för att försäkra sig om att djuren inte blivit behandlade med otillåtna läkemedel utomlands. Detta leder till att många av de hästar som är importerade kommer att stå utanför livsmedelsindustrin.

Även de hästskandaler som drabbat köttindustrin har lett till att vissa livsmedelsföretag för säkerhets skull inte hanterar hästar överhuvudtaget.

Det vill säga kapaciteten för att slakta hästar har minskat.

Läs mer:

Artiklar om avlivning av häst på länkarna under Veta mest-fliken.
Om slakt och avlivning på Jordbruksverkets hemsida
Krav för slakt. Närkes slakteri
Om karenstider för slakt på Jordbruksverkets hemsida
Kontaktuppgifter till avlivningsaktörer information på HNS hemsida