Begravning

Begravning av häst

Har man tillgång till mark kan man välja att begrava sin häst efter avlivningen.

Platsen och gravens utformning måste godkännas av kommunens miljönämnd.

Kommunen ska bedöma platsen ur miljösynpunkt. De kontrollerar så det inte finns någon risk att vattentäkter, grundvatten och vattendrag kan förorenas.

Nedgrävningsplatsen måste vara plan, torrlagd och väldränerad. Graven måste vara tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 m jord. Graven till en stor häst behöver vara 2-3 m lång och 2,5 – 3 m djup.

Det är fortfarande relativt okänt hur starka avlivningspreparat bryts ner i hästens kropp. Man vet inte heller hur mycket läckage som sker till miljön. En del kommuner är därför försiktiga med nedgrävningstillstånd om hästen avlivats med potenta avlivningsmedel. Däremot går det bra ur denna synpunk att begrava hästar som först bedövats med bult eller kula och därefter avlivats med de medel som ViVet AB använder.

Det är mycket viktigt att platsen är väl vald och att hästen inte hamnar i grundvatten. Även om graven ej blir vattenfylld kan det läcka vätskor från hästen som rinner djupare ner i marken och ner i grundvattnet. Detta kan ge livsfarlig förgiftning av dricksvattnet.

En för grund grav ger risk för att vilda djur gräver upp hästen och sprider ut den i naturen med risk för förstörning av grundvatten och spridning av sjukdomar.

 

Kontakta det lokala miljökontoret i kommunen för att söka tillstånd för begravning av en häst.