Avlivningsmetoder

Det finns många metoder som kan användas vid avlivning av hästar. De vanligaste och bästa är:

1. Bedövning med bultpistol och sen injektion med avlivningsvätska.

Förespråkas av oss(bäst för djuret inte en massa blod på gårdsplan).

Djuret skjuts med kula eller bultpistol i huvudet vilket ger en omedelbar medvetslöshet. De skulle aldrig vakna efter detta men för att vara säker på att hästen verkligen dör ges en injektion av avlivningsvätska i blodet. Detta stoppar omedelbart hjärtat.

Fördel:

 •       Fungerar bra, säker för häst och omgivning.
 •       Inget blodspill. Man slipper 20-25 liter blod

Nackdel:

 •       Kan endast utföras av veterinär. 

2. Bedövning med bultpistol och avblodning.

Det är samma metod som används vid slakt på ett slakteri. Djuret skjuts med kula eller bultpistol i huvudet vilket ger en omedelbar medvetslöshet.

De skulle aldrig vakna efter detta men för att vara säker på att hästen verkligen dör avblodar man den genom att skära av de stora blodkärlen framför hjärtat. Detta resulterar i att medvetslösheten kvarstår tills hjärtat slutar slå av blodbristen. Nackdelen är att rinner över 20 liter blod ut på marken.

Fördel:

 •       Fungerar bra, säker för häst och omgivning.
 •       Billig

Nackdel:

 •       20 - 25 liter blod hamnar på marken. 

 

3. Injektion med avlivningsvätska.

Avlivningsvätska är ett preparat med liknande egenskaper som narkosmedel. Den ger en snabb medvetslöshet. Preparatet ger snabbt  en överdosering som leder till att hjärtat slutar slå.

Hästen får via en kanyl avlivningsvätska direkt i blodet. Detta ger snabb medvetslöshet och hjärtat slutar att slå. Det är viktigt utifrån djur- och arbetsskyddssynpunkt att djuret snabbt går omkull.

Metoden fungerar mycket bra på hundar och katter (små djur).

Med stora djur infinner sig några problem:

De behöver mycket medel som tar tid att få in. Alternativt blir medlen så giftiga att det är farligt att jobba med dem.

Ett stort djur som är vingligt eller i värsta fall hallucinerar kan vi inte hantera, vare sig för djurets bästa eller omgivningens.

Fördel:

 •       Fungerar bra men inte riktigt lika bra som de två tidigare.
 •       Inget blodspill.
 •       Inget skott som kan upplevas jobbigt av djurägaren.

Nackdel:

 •       Kräver att en kanyl fås säkert på plats. Detta kan vara stressande för hästen.
 •       Injektionen har också vissa risker. Effekten av läkemedel varierar mellan individer, vissa djur kan känna stress eller obehag av injektionen. Det finns även en risk för att hela dosen inte hinner ges (mängden medel till en häst är ganska stor). Detta kan leda till mycket obehag för hästen och fara för omgivningen.
 •       Svårare på nervösa djur.
 •       Eftersom genomförandet tar längre tid hinner det hända mer.
 •       Kan endast utföras av veterinär. Dyrare.
 •       Kräver potenta läkemedel, för att minska injektions volymen, dessa är riskabla att hantera. Dyrare.
 •       Vissa kommuner tillåter inte begravning av djur som innehåller dessa medel.

 

Samtliga dessa metoder kan vid behov kombineras med att man först ger hästen en spruta lugnande medel i muskeln eller i blodet. Hästen får efter denna spruta vara i fred i minst 15 minuter. Därefter är hästen lugn och omtöcknad.

 

Förloppet är vid samtliga metoder snabbt och kan för en hästägare som inte sett det förut upplevas som våldsamt. För djuret är det dock bäst att det går fort.

 

Utifrån djurskyddsperspektiv är samtliga bra. Vissa skillnader finns dock.

Vi rekommenderar alternativ 1 med bultpistol kombinerad med injektion. Djuret blir omedelbart medvetslöst och injektionen ger en säker avlivning utan att 20-25 liter blod som rinner ut på marken.